Ocena znajomości języka

Ocena znajomości języka chińskiego jest dla osób, które w jakimś stopniu już znają język.

Szkoła Mój Chiński przeprowadza test, który pozwoli zakwalifikować studenta do odpowiedniej grupy.

Ocena składa się z testu pisemnego i ustnego. Test trwa 45 minut.

Po ocenie testu nasi nauczyciele zasugerują najbardziej odpowiednią grupę dla studenta zgodnie z wynikami testu.

Top